logo Insurancesbox.com

AIA Học Vấn - An Phúc Trọn Đời Ưu Việt

Viết đánh giá
Tình trạng: Còn hàng
1.800.000₫

Cuộc đời của mỗi người được ví như một bản nhạc có nhiều nốt thăng trầm qua những giai đoạn khác nhau của cuộc sống. Làm sao có thể chủ động điều khiển “bản nhạc cuộc đời” của chính bạn và gia đình bạn?


Yêu cầu gọi lại Xmatching sẽ liên hệ trong 24h!

An Phúc Trọn Đời Ưu Việt là sản phẩm bảo hiểm liên kết chung. Với sản phẩm An Phúc Trọn Đời Ưu Việt, khách hàng có thể chủ động lựa chọn mức Phí bảo hiểm cơ bản khi tham gia và STBH sẽ là bội số của Phí bảo hiểm cơ bản hàng năm.

Khách hàng có thể đóng thêm Phí tích lũy (tối đa 5 lần Phí bảo hiểm cơ bản hàng năm) để được tăng cường quyền lợi tiết kiệm mà không phải trả Chi phí ban đầu trên khoản phí tích lũy này. Để đảm bảo quyền lợi của mình, khách hàng có trách nhiệm kê khai thông tin đầy đủ, trung thực, tất cả các thông tin cần thiết để Công ty đánh giá khả năng chấp thuận bảo hiểm - đặc biệt là thông tin về sức khỏe và tiền sử bệnh - khi hoàn tất Hồ sơ yêu cầu bảo hiểm và thông báo cho Công ty những thay đổi liên quan đến BMBH và NĐBH trong suốt quá trình tham gia bảo hiểm.

Quyền lợi bảo hiểm

a) Quyền lợi chung

Tiết kiệm hiệu quả: Thưởng duy trì hợp đồng vào ngày kỷ niệm hợp đồng thứ 10, 15 và 20. Hưởng lãi từ kết quả đầu tư theo mức lãi suất tích lũy được AIA Việt Nam công bố hàng tháng và không thấp hơn mức lãi suất cam kết.

Bảo vệ tài chính trọn đời và toàn diện:

 • Bảo vệ trước những rủi ro không lường trước được trong cuộc sống như: Tàn tật toàn bộ và vĩnh viễn, Ung thư, tử vong.
 • Tăng số tiền bảo hiểm vào các thời điểm bước ngoặt cuộc đời (kết hôn, sinh con) mà không cần bằng chứng sức khỏe, tài chính.
 • Lựa chọn tham gia các quyền lợi bảo hiểm bổ sung để bảo vệ toàn diện trước các rủi ro bệnh hiểm nghèo, chăm sóc sức khỏe, thương tật do tai nạn.

Linh hoạt đáp ứng nhu cầu: Linh hoạt đầu tư thêm hoặc rút tiền trong những trường hợp cần thiết

b) Quyền lợi bảo hiểm tạm thời

Nếu NĐBH tử vong do tai nạn trong thời gian bảo hiểm tạm thời, khách hàng sẽ nhận 100.000.000 đồng hoặc tổng số tiền bảo hiểm của tất cả các Hồ sơ yêu cầu bảo hiểm (HSYCBH) của cùng một NĐBH, tùy số nào nhỏ hơn. Trong trường hợp tổng phí bảo hiểm đầu tiên đã đóng (tổng phí bảo hiểm tạm tính tại thời điểm nộp HSYCBH) của tất cả các hồ sơ yêu cầu bảo hiểm của cùng NĐBH lớn hơn 100.000.000 đồng thì chúng tôi sẽ hoàn lại tổng phí bảo hiểm đầu tiên đã đóng, không có lãi, sau khi đã trừ các chi phí kiểm tra y tế, nếu có. Thời hạn bảo hiểm tạm thời bắt đầu từ khi BMBH hoàn tất HSYCBH và đóng đủ khoản phí đầu tiên và kết thúc vào ngày Công ty cấp Giấy chứng nhận bảo hiểm hoặc từ chối chấp nhận bảo hiểm hoặc BMBH yêu cầu hủy bỏ HSYCBH, tùy ngày nào đến trước.

Trong trường hợp bảo hiểm tạm thời được chấp thuận chi trả, chúng tôi sẽ không có nghĩa vụ hoàn lại phí bảo hiểm đầu tiên đã đóng. Bảo hiểm tạm thời sẽ không được chi trả trong trường hợp NĐBH tự tử, dù trong trạng thái tỉnh táo hay mất trí. Trong trường hợp này chúng tôi sẽ hoàn lại tổng phí bảo hiểm đã đóng, không có lãi, sau khi trừ đi chi phí kiểm tra y tế, nếu có.

c) Quyền lợi bảo hiểm chính

c1. Quyền lợi NĐBH tử vong (quyền lợi được bảo đảm): Nếu NĐBH tử vong, khách hàng sẽ nhận được số tiền lớn hơn giữa:

 • Giá trị tài khoản của hợp đồng được tính tại thời điểm tử vong; hoặc
 • Số tiền bảo hiểm (STBH) hiện tại được tính tại thời điểm tử vong. Trừ đi quyền lợi bảo hiểm ung thư đã được chi trả trước đó (nếu có).

c2. Quyền lợi khi NĐBH tử vong do tai nạn (quyền lợi được bảo đảm)

Ngoài quyền lợi khi NĐBH tử vong, khách hàng sẽ nhận được thêm 100% STBH hiện tại nếu NĐBH tử vong do tai nạn trước khi tròn 65 tuổi và Phí bảo hiểm cơ bản đến hạn đã được đóng đầy đủ và đúng hạn. Quyền lợi này sẽ được áp dụng cho những sự kiện tử vong do tai nạn xảy ra trong khoảng thời gian từ Ngày đến hạn đóng phí của kỳ phí bảo hiểm đã được đóng gần nhất cho đến ngày đến hạn đóng phí của kỳ phí kế tiếp. Tổng quyền lợi bảo hiểm tử vong do tai nạn của tất cả các HĐBH với chúng tôi mà một Người được bảo hiểm được hưởng bao gồm cả Quyền lợi được hưởng thêm này không vượt quá hạn mức 8 tỷ đồng. Hạn mức này có thể được điều chỉnh tăng và được áp dụng tại thời điểm chi trả Quyền lợi bảo hiểm.

c3. Quyền lợi đối với NĐBH không hút thuốc lá (quyền lợi được bảo đảm) Ngoài quyền lợi khi NĐBH tử vong, khách hàng sẽ được nhận thêm 10% STBH hiện tại nếu vào thời điểm tử vong NĐBH từ 15 (mười lăm) tuổi trở lên và được xác định không hút thuốc lá.

c4. Quyền lợi khi NĐBH bị Tàn tật toàn bộ và vĩnh viễn (TTTB&VV) (quyền lợi được bảo đảm) Nếu NĐBH bị TTTB&VV trước khi tròn 70 tuổi, khách hàng sẽ nhận được số tiền lớn hơn giữa:

 • Giá trị tài khoản của hợp đồng được tính tại thời điểm TTTB&VV; hoặc
 • Số tiền bảo hiểm (STBH) hiện tại được tính tại thời điểm TTTB&VV. Trừ đi quyền lợi bảo hiểm Ung thư đã được chi trả trước đó (nếu có).

c5. Quyền lợi khi NĐBH mắc bệnh Ung thư (quyền lợi được bảo đảm) Khách hàng sẽ nhận trước 25% Số tiền bảo hiểm hiện tại của quyền lợi bảo hiểm tử vong nếu NĐBH mắc bệnh Ung thư trước khi tròn 65 tuổi. Tổng quyền lợi bảo hiểm bệnh hiểm nghèo của tất cả các HĐBH với chúng tôi mà một NĐBH được hưởng bao gồm cả quyền lợi bảo hiểm bệnh ung thư này không vượt quá hạn mức 4 tỷ đồng. Hạn mức này có thể được điều chỉnh tăng và được áp dụng tại thời điểm chi trả Quyền lợi bảo hiểm.

c6. Quyền lợi đầu tư: có đảm bảo tối thiểu

c7. Quyền lợi Thưởng duy trì hợp đồng (quyền lợi được bảo đảm)

Vào ngày kỷ niệm hợp đồng lần thứ mười, một khoản Thưởng duy trì hợp đồng tương đương với 100% Tổng số tiền tính thưởng sẽ được phân bổ vào GTTK cơ bản. Tương tự, vào các ngày kỷ niệm hợp đồng lần thứ 15 và 20, khoản Thưởng duy trì hợp đồng sẽ tương đương với 10% Tổng số tiền tính thưởng. Để được hưởng quyền lợi này, khách hàng phải đóng đủ Phí bảo hiểm cơ bản vào mỗi ngày đến hạn đóng phí trong những năm hợp đồng trước đó.

Tổng số tiền tính thưởng là tổng khoản lãi cộng dồn được tính tại ngày kỷ niệm hợp đồng thứ 6 đến ngày kỷ niệm thứ 10 trong đó khoản lãi của mỗi năm hợp đồng này sẽ được tính bằng 50% khoản lãi được tích lũy vào GTTK cơ bản trong vòng 5 năm trước đó.

c8. Quyền lợi đáo hạn (quyền lợi được bảo đảm): Khách hàng sẽ nhận được toàn bộ GTTK của hợp đồng tính tại thời điểm đáo hạn nếu HĐBH còn hiệu lực và NĐBH còn sống vào thời điểm đáo hạn

c9. Quyền chuyển đổi từ Quyền lợi bảo hiểm cơ bản sang Quyền lợi bảo hiểm nâng cao Khách hàng có thể yêu cầu chuyển đổi từ Quyền lợi bảo hiểm cơ bản sang Quyền lợi bảo hiểm nâng cao:

 • Kể từ ngày kỷ niệm hợp đồng thứ 2 (hai) và trong thời gian HĐBH còn hiệu lực; và
 • Trước khi NĐBH tròn 35 (ba mươi lăm) tuổi, với điều kiện tuổi của NĐBH vào ngày có hiệu lực của hợp đồng là dưới 18 (mười tám) tuổi.
 • Tối đa 1 (một) lần trong suốt thời hạn hợp đồng.

d) Quyền của bên mua Bảo hiểm

d1. Quyền thay đổi STBH: Khách hàng có thể yêu cầu tăng hoặc giảm STBH kể từ ngày kỷ niệm HĐ thứ 2 trở đi và trước khi tròn 65 tuổi nếu đáp ứng các điều kiện thẩm định và quy định của Công ty tại từng thời điểm.

d2. Quyền đảm bảo gia tăng Số tiền bảo hiểm cho các sự kiện quan trọng (kết hôn, sinh con), Kể từ ngày kỷ niệm hợp đồng thứ 2 và trước khi NĐBH tròn 65 tuổi khách hàng có thể yêu cầu tăng 25% STBH hiện tại cho mỗi sự kiện kết hôn hoặc sinh con mà không cần bằng chứng về sức khỏe và tài chính. Quyền lợi này áp dụng cho hợp đồng được phát hành ở điều kiện chuẩn, tối đa 2 sự kiện trong suốt thời hạn hợp đồng và yêu cầu được gửi đến cho chúng tôi trong vòng 90 ngày kể từ ngày NĐBH kết hôn hoặc sinh con.

d3. Quyền rút tiền từ Giá trị tài khoản: Khách hàng có thể yêu cầu rút tiền tối đa đến 80% từ GTTK cơ bản của hợp đồng kể từ ngày kỷ niệm hợp đồng thứ 2 trở đi.

Ai có thể tham gia

 • Thời hạn hợp đồng: Đến 100 tuổi
 • Tuổi tham gia: 30 ngày tuổi - 65 tuổi

 

Giới thiệu về AIA Việt Nam

AIA Việt Nam là thành viên của Tập đoàn AIA - tập đoàn bảo hiểm nhân thọ độc lập, có nguồn gốc châu Á lớn nhất thế giới được niêm yết.

Được thành lập vào năm 2000 với mục tiêu bảo vệ sự phồn thịnh và an toàn tài chính cho người dân Việt Nam, AIA Việt Nam hiện đang là một trong những công ty bảo hiểm nhân thọ hàng đầu và là thương hiệu được khách hàng và công chúng tin cậy.

Về tập đoàn AIA

Xét trên tiêu chí vốn hóa thị trường, AIA là tập đoàn Bảo hiểm Nhân thọ Lớn nhất thế giới. Phục vụ hơn 34 triệu hợp đồng bảo hiểm cá nhân, và hơn 16 triệu hợp đồng bảo hiểm nhóm trên toàn cầu. Tổng tài sản tính đến tháng 6.2019 là hơn 256 tỷ USD. AIA đã hoạt động gần 1 thế kỷ và 100% tập trung vào thị trường Châu Á, Thái Bình Dương. AIA hoạt động tại 18 thị trường trong đó có Việt Nam.

 

Sàn thương mại điện tử cung cấp các sản phẩm tài chính - ngân hàng - giáo dục - y tế - bảo hiểm nhân thọ - bảo hiểm phi nhân thọ. Insurancesbox.com hỗ trợ khách hàng cá nhân, gia đình và doanh nghiệp chuyên sâu về nghiệp vụ pháp lý, thuế và bồi thường xuyên suốt thời gian hợp đồng. 

Tất cả các sản phẩm tài chính - bảo hiểm Bạn đăng ký mua tại Insurancesbox.com luôn đảm bảo đúng giá, quyền lợi bảo hiểm và dịch vụ hậu mãi tại các nhà phát hành gốc đồng thời được gia tăng quyền lợi suốt thời gian hợp đồng khi mà chúng tôi hỗ trợ miễn phí tư vấn chuyên sâu về thuế, bồi thường liên quan đến sản phẩm bạn đã mua trọn đời. Bên cạnh đó Chúng tôi còn hỗ trợ tư vấn tái tục, chuyển đổi nhà bảo hiểm minh bạch thời gian chờ theo điều khoản hợp đồng và dịch vụ bồi thường một cổng dành riêng cho các sự kiện bảo hiểm có quyền lợi bảo hiểm trùng hoặc cộng gộp giá trị nhằm giúp khách hàng tiết kiệm thời gian giải quyết bồi thường khi gặp phải nghiệp vụ bảo hiểm phức tạp giữa các lĩnh vực bảo hiểm khác nhau.

Xem ngay cổng kết nối y tế trực tuyến của chúng tôi tại: https://hospitalsbox.com.


popup

Số lượng:

Tổng tiền:

Giỏ hàng( Sản phẩm)

avatar
Xin chào
close nav
Tất cả danh mục