logo Insurancesbox.com

Bảo hiểm sức khoẻ - Bảo Việt An Gia (gói vàng 230tr)

Viết đánh giá
Tình trạng: Chỉ còn 98 sản phẩm
5.616.000₫

Trường hợp Người được bảo hiểm phải nằm viện thuộc phạm vi bảo hiểm, Bảo hiểm Bảo Việt sẽ thanh toán các chi phí điều trị, tiền phòng và giường, tiền ăn theo tiêu chuẩn điều trị nội trú của bệnh viện (nếu có), chi phí xét nghiệm.


Phí Bảo hiểm nội trú theo nhóm tuổi
Quyền lợi bảo hiểm ngoại trú
Quyền lợi điều trị nha khoa
Yêu cầu gọi lại Xmatching sẽ liên hệ trong 24h!

Phần 1. ĐIỀU TRỊ NỘI TRÚ DO ỐM ĐAU, BỆNH TẬT, TAI NẠN

1. Quyền lợi bảo hiểm 

 • Bảo hiểm cho trường hợp ốm đau, bệnh tật, tai nạn bao gồm cả biến chứng thai sản xảy ra trong thời hạn bảo hiểm khiến Người được bảo hiểm phải nằm viện điều trị nội trú và hoặc phẫu thuật nội trú tại bệnh viện.
 • Đối tượng trẻ em từ 15 ngày tuổi đến  3 tuổi, quyền lợi này áp dụng theo tỷ lệ đồng chi trả được quy định trong Bảng quyền lợi bảo hiểm đính kèm.

a. Trường hợp nằm viện

Trường hợp Người được bảo hiểm phải nằm viện thuộc phạm vi bảo hiểm, Bảo hiểm Bảo Việt sẽ thanh toán các chi phí điều trị, tiền phòng và giường, tiền ăn theo tiêu chuẩn điều trị nội trú của bệnh viện (nếu có), chi phí xét nghiệm, hoặc các phương pháp   chẩn đoán hình ảnh như X-quang, MRI, CT, PET, siêu âm, nội soi (các xét nghiệm này phải do bác sỹ chỉ định là biện pháp cần thiết để đánh giá tình trạng bệnh và phải là một phần của chi phí điều trị nằm viện), thuốc điều trị, truyền máu, ô xy, huyết thanh, quần áo bệnh viện và các chi phí y tế liên quan khác nhưng tối đa không quá giới hạn phụ cho mỗi ngày điều trị quy định trong Bảng quyền lợi hoặc Giấy chứng nhận bảo hiểm. Tổng số ngày điều trị được xét trả tiền bảo hiểm không quá 60 ngày/năm và tổng số tiền không vượt quá số tiền bảo hiểm quy định của quyền lợi điều trị nội trú.

b. Trường hợp phẫu thuật

Trường hợp Người được bảo hiểm phải phẫu thuật phải nằm viện điều trị nội trú thuộc phạm vi bảo hiểm, Bảo hiểm Bảo Việt sẽ thanh toán toàn bộ các chi phí hội chẩn, gây mê, hồi sức, chi phí phẫu thuật bao gồm cả phẫu thuật cấy ghép nội tạng (không bảo hiểm cho chi phí mua các bộ phận nội tạng và chi phí hiến nội tạng). Giới hạn số tiền chi trả cho trường hợp phẫu thuật không vượt mức giới hạn tối đa do Người được bảo hiểm lựa chọn khi tham gia bảo hiểm và được ghi cụ thể trong Giấy chứng nhận bảo hiểm hoặc Hợp đồng bảo hiểm.

Trường hợp phẫu thuật ngoại trú không được chi trả trong quyền lợi này.

c. Các quyền lợi bảo hiểm khác (giới hạn quyền lợi được liệt kê chi tiết trong Bảng Quyền lợi bảo hiểm)

 • Chi phí điều trị trước khi nhập viện phát sinh trong vòng 30 ngày trước khi nhập viện.
 • Chi phí điều trị sau khi xuất viện trong vòng 30 ngày sau khi xuất viện.
 • Dịch vụ xe cứu thương, xe cấp cứu bằng đường bộ.
 • Phục hồi chức năng.
 • Trợ cấp bệnh viện công.
 • Trợ cấp mai táng phí trong trường hợp tử vong tại bênh viện

2. Hiệu lực bảo hiểm

Bảo hiểm có hiệu lực sau thời gian chờ dưới đây kể từ ngày bắt đầu thời hạn bảo hiểm quy định trên Giấy chứng nhận bảo hiểm:

 • 30 ngày đối với trường hợp ốm đau, bệnh tật (bao gồm cả thời gian phát bệnh cho đến khi kết thúc đợt điều trị/tính theo thời điểm có bệnh, không tính theo thời điểm điều trị).
 • 90 ngày đối với biến chứng thai sản như định nghĩa kể từ ngày tham gia bảo hiểm.
 • 01 năm đối với bệnh có sẵn và các bệnh được liệt kê tại Điểm loại trừ chung số 36 của Quy tắc bảo hiểm này.
 • 01 năm đối với bệnh đặc biệt theo định nghĩa.
 • 06 tháng đối với trẻ em đến 6 tuổi : bệnh viên phế quản, tiểu phế quản, viêm phổi các loại.
CHƯƠNG TRÌNH BẢO HIỂM GÓI VÀNG 
A. ĐIỀU KHOẢN BẢO HIỂM CHÍNH – Điều trị nội trú do ốm bệnh, tai nạn 
Tổng hạn mức quyền lợi bảo hiểm chính/ng/năm 230.000.000 /ng/năm
Phạm vi lãnh thổ Việt Nam
1. Chi phí nằm viện
Chi phí phòng, giường bệnh
Chi phí phòng chăm sóc đặc biệt
Các chi phí bệnh viện tổng hợp
5.000.000/ngày
Lên đến 100.000.000/năm không quá 60 ngày/năm
2. Chi phí khám và điều trị trong vòng 30 ngày trước khi nhập viện 5.000.000/năm
3. Chi phí tái khám và điều trị trong vòng 30 ngày sau khi xuất viện 5.000.000/năm
4. Dịch vụ xe cứu thương, xe cấp cứu bằng đường bộ 10.000.000/năm
5. Chi phí Phẫu thuật (không bảo hiểm chi phí mua các bộ phận nội tạng và chi phí hiến các bộ phận nội tạng) 100.000.000/năm
6. Phục hồi chức năng 10.000.000/năm
7. Trợ cấp bệnh viện công 200.000/ngày Không quá 60 ngày/năm
8. Trợ cấp mai táng phí trong trường hợp tử vong tại bênh viện 500.000/vụ
B. ĐIỀU KHOẢN BẢO HIỂM BỔ SUNG   
1. Điều trị ngoại trú do ốm bệnh,  tai nạn 6.000.000/năm
· Giới hạn /lần khám 1.200.000/lần
Không quá 10 lần/năm
· Điều trị vật lý trị liệu 50.000/ngày
Không quá 60 ngày/năm
2. Bảo hiểm Tai nạn cá nhân Tối đa 1 tỷ đồng
STBH /người/năm
3. Bảo hiểm Sinh mạng cá nhân Tối đa 1 tỷ đồng
STBH/người/vụ
4. Bảo hiểm  Nha khoa
Khám và chẩn đoán bệnh về răng
Lấy cao răng
Trám răng bằng các chất liệu thông thường
Nhổ răng bệnh lý
Lấy u vôi răng (lấy vôi răng sâu dưới nướu)
Phẫu thuật cắt chóp răng
Chữa tủy răng
Điều trị viêm nướu, viêm nha chu
5.000.000/năm
2.500.000/lần khám
5. Bảo hiểm Thai sản Không

QUY ĐỊNH ĐỒNG CHI TRẢ ĐỐI VỚI TRẺ EM TỪ 15 NGÀY TUỔI ĐẾN 3 TUỔI

-              Tỷ lệ áp đồng chi trả : 70/30 ( Bảo Việt chi trả 70%, Người được bảo hiểm tự chi trả 30%)

-              Qui định này không áp dụng trong trường hợp Người được bảo hiểm  khám và điều trị tại các cơ sở y tế/bệnh viện công lập ( trừ các khoa điều trị tự nguyện/điều trị theo yêu cầu của Bệnh viện công lập)

CHƯƠNG TRÌNH BẢO HIỂM GÓI VÀNG
A. ĐIỀU KHOẢN BẢO HIỂM CHÍNH – Điều trị nội trú do ốm bệnh, tai nạn
Từ 1 đến 3 tuổi 5.616.000
Từ  4 đến 6 tuổi  3.153.000
Từ 7 đến 9 tuổi  2.867.000
Từ 10 đến 18 tuổi  2.730.000
Từ 19 đến 30 tuổi  2.600.000
Từ 31 đến 40 tuổi  2.860.000
Từ 41 đến 50 tuổi  2.990.000
Từ 51 đến 60 tuổi  3.120.000
Từ 61 đến 65 tuổi  3.380.000
B. ĐIỀU KHOẢN BẢO HIỂM BỔ SUNG
1. Điều trị ngoại trú do ốm bênh, tai nạn VÀNG
Từ 1 đến 3 tuổi  3.370.000
Từ  4 đến 6 tuổi  1.900.000
Từ 7 đến 9 tuổi  1.720.000
Từ 10 đến 18 tuổi  1.638.000
Từ 19 đến 30 tuổi  1.560.000
Từ 31 đến 40 tuổi  1.716.000
Từ 41 đến 50 tuổi  1.794.000
Từ 51 đến 60 tuổi  1.872.000
Từ 61 đến 65 tuổi  2.028.000
2. BH Tai nạn cá nhân 0,09% STBH
3. BH Sinh mạng cá nhân 0,2% STBH
4. Bảo hiểm  Từ 1 đến 18 tuổi 1.500.000
Nha khoa Từ 19 đến 65 tuổi 1.200.000
5. Bảo hiểm Thai sản Từ 18-65 tuổi Không

Phần 2: ĐIỀU KHOẢN BẢO HIỂM BỔ SUNG

Các quyền lợi bổ sung sau đây sẽ được cấp cùng với Quy tắc và là một bộ phận không thể tách rời Quy tắc bảo hiểm này.

Các quyền lợi bổ sung này chỉ được áp dụng trong trường hợp được ghi rõ ràng là được bảo hiểm trong Bảng tóm tắt hợp đồng bảo hiểm hoặc Giấy chứng nhận bảo hiểm và được giải quyết bồi thường căn cứ vào các định nghĩa, các điểm loại trừ được quy định trong phần Quyền lợi chính của Quy tắc này nếu không có quy định nào khác.

ĐIỀU KHOẢN  BỔ SUNG 1: ĐIỀU TRỊ NGOẠI TRÚ DO ỐM ĐAU, BỆNH TẬT, TAI NẠN

1. Quyền lợi bảo hiểm 

Bảo hiểm Bảo Việt sẽ thanh toán cho Người được bảo hiểm tham gia Điều khoản bổ sung này các chi phí y tế phát sinh điều trị ngoại trú do ốm đau, bệnh tật, tai nạn bao gồm cả biến chứng thai sản trong thời hạn bảo hiểm bao gồm:

 • Chi phí khám, các xét nghiệm, chẩn đoán hình ảnh, thủ thuật thăm dò, vật tư y tế tiêu hao thông thường theo chỉ định của bác sĩ.
 • Chi phí thuốc theo kê đơn của bác sĩ.
 • Chi phí phẫu thuật ngoại trú, nội soi chẩn đoán như định nghĩa của Quy tắc.
 • Vật lý trị liệu, trị liệu học bức xạ, liệu pháp ánh sáng do bác sỹ chỉ định.

Giới hạn trách nhiệm theo các quyền lợi được quy định cụ thể trong Bảng Quyền lợi/Giấy chứng nhận bảo hiểm và/hoặc Hợp đồng bảo hiểm đính kèm.

Đối tượng trẻ em từ 15 ngày tuổi đến 3 tuổi, quyền lợi này áp dụng theo tỷ lệ đồng chi trả được quy định trong Bảng Quyền lợi bảo hiểm đính kèm.

2. Hiệu lực bảo hiểm

Bảo hiểm có hiệu lực sau thời gian chờ dưới đây kể từ ngày bắt đầu thời hạn bảo hiểm quy định trên Giấy chứng nhận bảo hiểm:

 • 30 ngày đối với trường hợp ốm đau, bệnh tật (bao gồm cả thời gian phát bệnh cho đến khi kết thúc đợt điều trị/tính theo thời điểm có bệnh, không tính theo thời điểm điều trị).
 • 90 ngày đối với biến chứng thai sản như định nghĩa kể từ ngày tham gia bảo hiểm.
 • 01 năm đối với bệnh có sẵn và các bệnh được liệt kê tại Điểm loại trừ chung số 36 của Quy tắc bảo hiểm này.
 • 01 năm đối với bệnh đặc biệt theo định nghĩa.
 • 06 tháng đối với trẻ em đến 6 tuổi : bệnh viên phế quản, tiểu phế quản, viêm phổi các loại

ĐIỀU KHOẢN BỔ SUNG 2: BẢO HIỂM TAI NẠN CÁ NHÂN

1. Quyền lợi bảo hiểm

Bảo hiểm cho trường hợp chết, thương tật toàn bộ vĩnh viễn hoặc thương tật bộ phận vĩnh viễn do tai nạn xảy ra trong thời hạn bảo hiểm.

 • Trường hợp Người được bảo hiểm chết hoặc thương tật toàn bộ vĩnh viễn do tai nạn thuộc phạm vi bảo hiểm, Bảo hiểm Bảo Việt trả toàn bộ số tiền bảo hiểm trên Giấy chứng nhận bảo hiểm hoặc Hợp đồng bảo hiểm.
 • Trường hợp Người được bảo hiểm bị thương tật bộ phận vĩnh viễn do tai nạn thuộc phạm vi bảo hiểm, Bảo hiểm Bảo Việt trả theo Phụ lục I - Bảng tỷ lệ trả tiền thương tật tại Quy tắc bảo hiểm này.
 • Trường hợp Người được bảo hiểm bị tai nạn dẫn đến thương tật bộ phận vĩnh viễn đã được trả tiền bảo hiểm, trong vòng một (01) năm kể từ ngày xảy ra tai nạn Người được bảo hiểm bị chết do hậu quả của chính tai nạn đó, Bảo hiểm Bảo Việt sẽ trả phần chênh lệch giữa số tiền bảo hiểm ghi trong Hợp đồng hoặc Giấy chứng nhận bảo hiểm với số tiền đã trả trước đó.

2. Hiệu lực bảo hiểm

Bảo hiểm có hiệu lực ngay khi bắt đầu thời hạn bảo hiểm quy định trên Giấy chứng nhận bảo hiểm.

 

 

 

Sàn thương mại điện tử cung cấp các sản phẩm tài chính - ngân hàng - giáo dục - y tế - bảo hiểm nhân thọ - bảo hiểm phi nhân thọ. Insurancesbox.com hỗ trợ khách hàng cá nhân, gia đình và doanh nghiệp chuyên sâu về nghiệp vụ pháp lý, thuế và bồi thường xuyên suốt thời gian hợp đồng. 

Tất cả các sản phẩm tài chính - bảo hiểm Bạn đăng ký mua tại Insurancesbox.com luôn đảm bảo đúng giá, quyền lợi bảo hiểm và dịch vụ hậu mãi tại các nhà phát hành gốc đồng thời được gia tăng quyền lợi suốt thời gian hợp đồng khi mà chúng tôi hỗ trợ miễn phí tư vấn chuyên sâu về thuế, bồi thường liên quan đến sản phẩm bạn đã mua trọn đời. Bên cạnh đó Chúng tôi còn hỗ trợ tư vấn tái tục, chuyển đổi nhà bảo hiểm minh bạch thời gian chờ theo điều khoản hợp đồng và dịch vụ bồi thường một cổng dành riêng cho các sự kiện bảo hiểm có quyền lợi bảo hiểm trùng hoặc cộng gộp giá trị nhằm giúp khách hàng tiết kiệm thời gian giải quyết bồi thường khi gặp phải nghiệp vụ bảo hiểm phức tạp giữa các lĩnh vực bảo hiểm khác nhau.

Xem ngay cổng kết nối y tế trực tuyến của chúng tôi tại: https://hospitalsbox.com.


popup

Số lượng:

Tổng tiền:

Giỏ hàng( Sản phẩm)

avatar
Xin chào
close nav
Tất cả danh mục